อ่านท้งหมด

ลงทะเบียนผู้ใช้

 
ลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดติดต่อ:
 

 

โทร     (02) 342 3342
อีเมล์:     thzp-first@zuelligpharma.com
 
ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้

1.         รหัสลูกค้า หรือ รหัสบริษัทผู้ผลิตของท่าน หรือ รหัสตัวแทนขายของท่าน
2.         ชื่อนามสกุล
3.         ตำแหน่ง
4.         บริษัท หรือห้างร้าน
5.         อีเมล์ของท่าน
6.         เบอร์มือถือ
7.         สำเนาบัตรพนักงาน หรือ สำเนกทะเบียนการค้า (เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)

ขอบคุณท่าน ที่ใช้บริการ ซิลลิคเฟิร์ส