อ่านท้งหมด

ซิลลิค ฟาร์มา นำสุขภาพดีสู่ชุมชน

 
ซิลลิค ฟาร์มาจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน “ซิลลิค ฟาร์มา ฟุตบอลสำหรับเยาวชน” ครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีสุขภาพที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและความมั่นคงของชาติในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ซิลลิคฟาร์มา Activity Center โดยนักเรียนกว่า 100 คนจากโรงเรียนวัดเสาธงนอกเข้าร่วมงาน
คุณโกวิทย์ โอภาสเจริญสุข รองประธานฝ่าย Corporate Affairs ได้เริ่มต้นกล่าวเปิดงาน และต่อเนื่องด้วยการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลจากโค้ชฟุตบอลทีมชาติ เด็กทุกคนจะได้รับการฝึกสอนและอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลที่สำคัญหลายอย่าง เช่นการควบคุม การส่ง การยิงประตู และรวมไปถึงกฏกติกาที่ถูกต้อง หลังการฝึกซ้อม เด็กทุกคนจะได้แข่งขันฟุตบอลร่วมกัน เพื่อเรียนรู้เทคนิค วิธีการเล่นและกฏกติกาในการแข่งขันแบบมืออาชีพ
กิจกรรม “ซิลลิค ฟาร์มา ฟุตบอลสำหรับเยาวชน” ได้จัดขึ้นและประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องทั้ง 7 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียง ดังนี้
·         โรงเรียนวัดบัวโรย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนวัดเสาธงกลาง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนคลองกันยา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
·         โรงเรียนวัดเสาธงนอก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ซิลลิค ฟาร์มาหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อกิจกรรม “ซิลลิค ฟาร์มา ฟุตบอลสำหรับเยาวชน” ไปอีกนานหลายปี และขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อนำสุขภาพดีไปสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น